Children of the Night

Requiem

Min milda kyss smälter bort din sorg, mina mjuka smekningarstillar din rädsla. Känn mina vingar fladdra som dina hjärtslag. Jag lyser iefterglöd av kärlek.Min gåva är fristad. Jag vägleder din snabba flykt tillskydd.Smycket kommer med kedja i en fin röd påse.

Produkt-ID: CN01
Requiem

Blood Moon Rising

 I mörkret, strålar jag rikare än rubiner, röd på horisonten närjag stiger upp på natthimlen. Jag är mystik och makt, enad och oövervinnerlig.Min gåva är Sanningen. Illusion och bedrägeri utbyte mot minmörka vision.Smycket  kommermed kedja i en fin röd påse.

Produkt-ID: CN04
Blood Moon Rising

Bloom of the Eternals

En ros måste ha törnen, som skönhet måste staka ut denälskades hjärtat med passion. Min symbol är universell. Som alla vet, Kärlekenövervinner allt.Min gåva är sann kärlek, avlad av attraktion och född avlust.Smycket  kommermed kedja i en fin röd påse.

Produkt-ID: CN05
Bloom of the Eternals